Poziom 1: Lekcja 3

por.

on'yomi:

kun'yomi:ふた(つ)

nanori: つぎ つぐ

pinyin: èr

dwa

二つふたつdwa

二人ふたりdwoje ludzi

二日ふつかdwa dni; drugi dzień (miesiąca)

二月にがつluty

二年にねんdwa lata

二日間ふつかかんdwa dni, przez dwa dni

Materiał z innych znaków

二世にせいdrugie pokolenie

二人ふたりdwoje ludzi

二倍にばいdwukrotnie

二十歳はたちdwadzieścia lat (wiek)

二回にかいdwa razy

二年毎にねんごと[ni] co dwa lata

二日酔いふつかよいkac

二枚舌にまいじたdwulicowy

二百にひゃくdwieście

二者択一にしゃたくいつalternatywa typu albo-albo

二足にそくdwie pary

二酸化炭素にさんかたんそdwutlenek węgla

二重にじゅう[no] podwójny

二重ふたえ[no] podwójny

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

二重国籍にじゅうこくせきpodwójne obywatelstwo

二重課税にじゅうかぜいpodwójne opodatkowanie

二重鉤括弧にじゅうかぎかっこjapoński podwójny cudzysłów 『』

第二次だいにじdrugi

第二次世界大戦だいにじせかいたいせんdruga wojna światowa

【 第二次世界大戦 】

第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)は1945(ねん)()わりました。
Druga wojna światowa zakończyła się w 1945 roku.

【 二十歳 】

日本(にほん)法律(ほうりつ)では、二十歳(はたち)になると、お(さけ)()めるようになります。
W Japonii zgodnie z prawem można pić alkohol po ukończeniu 20 lat.

【 二者択一 】

(かれ)(つま)(つま)離婚(りこん)するか、愛人(あいじん)(わか)れるかの二者(にしゃ)択一(たくいつ)(せま)られた。
Żona postawiła go przed alternatywą: albo się z nią rozwiedzie, albo rozstanie się z kochanką.

【 二酸化炭素 】

二酸化炭素(にさんかたんそ)排出(はいしゅつ)地球(ちきゅう)温暖(おんだん)()原因(げんいん)です。
Emisja dwutlenku węgla jest przyczyną ocieplenia klimatu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.