Poziom 1: Lekcja 3

on'yomi:ヒャクハク

kun'yomi:もも

pinyin: bǎi, bó

ひゃくsto

百人ひゃくにんsto ludzi

二百にひゃくdwieście

三百さんびゃくtrzysta

六百ろっぴゃくsześćset

Materiał z innych znaków

九百きゅうひゃくdziewięćset

五百円ごひゃくえんpięćset jenów

八百屋やおやsklep warzywniczy

百周年ひゃくしゅうねんsetna rocznica

百姓ひゃくしょうchłop

百年祭ひゃくねんさいsetna rocznica

百科事典ひゃっかじてんencyklopedia

【 百年祭 】

今日(きょう)はこの学校(がっこう)百年(ひゃくねん)(さい)(おこな)われる。
Dzisiaj świętujemy stulecie szkoły.

【 百姓 】

江戸(えど)時代(じだい)に、一番(いちばん)ひどい生活(せいかつ)をしていたのが、百姓(ひゃくしょう)です。
W okresie Edo chłopi prowadzili najbardziej marny żywot.

【 百科事典 】

()からないことがある(とき)は、いつも百科(ひゃっか)事典(じてん)調(しら)べます。
Kiedy czegoś nie wiem to sprawdzam to w encyklopedii.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.