Poziom 1: Lekcja 3

3【 一 】

trzy

on'yomi:サンゾウ

kun'yomi:みっ(つ)み(つ)

nanori: さぶ ぞう ざ

pinyin: sān

さんtrzy

三つみっつtrzy

三日みっかtrzy dni; trzeci dzień (kalendarza)

三月さんがつmarzec

三年さんねんtrzy lata

三つみつtrzy

三日間みっかかんtrzy dni, przez trzy dni

Materiał z innych znaków

三人さんにんtroje ludzi

三千さんぜんtrzy tysiące

三振さんしんstrikeout (baseball)

三昧さんまいpochłonięcie, zaabsorbowanie

三権分立さんけんぶんりつrozdział władzy sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej

三浦半島みうらはんとうPółwysep Miura

三百さんびゃくtrzysta

三脚さんきゃくtrójnóg, statyw

三角形さんかくけいtrójkąt

三角関係さんかくかんけいtrójkąt miłosny

三輪車さんりんしゃrower trójkołowy; por. 一輪車, 二輪車, 四輪車

三郎さぶろうSaburō (imię)

再三さいさんw kółko, w tę i we w tę

第三者だいさんしゃtrzecia osoba, osoba postronna

【 三輪車 】

その子供(こども)三輪車(さんりんしゃ)()って、(あそ)んでいました。
Dziecko bawiło się jeżdżąc na rowerku trójkołowym.

【 三角形 】

コンビニに()っているお(にぎ)りはほとんど三角形(さんかくけい)です。
Onigiri sprzedawane w "żabkach" są w większości w kształcie trójkąta.

【 再三 】

先生(せんせい)再三(さいさん)にわたって文法(ぶんぽう)勉強(べんきょう)しなさいといっていたが、アダムさんはそれを()こうとはしなかったので、入社(にゅうしゃ)試験(しけん)()ちてトヨタに就職(しゅうしょく)できなかった。
Nauczyciel trzykrotnie powtarzał Adamowi, aby nauczył się gramatyki, ale Adam ani myślał go słuchać i w efekcie nie zdał testów, kiedy się starał o pracę w Toyocie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.