Poziom 6: Lekcja 6

por.

on'yomi:キャクキャ

kun'yomi:あし

pinyin: jiǎo, jiǎ, jué

あしnoga ⇒

三脚さんきゃくtrójnóg, statyw

脚本きゃくほんscenariusz (film, teatr)

脚色きゃくしょく[suru] adaptować (powieść na sztukę lub film)

脚光きゃっこうświatła rampy (teatr)

脚立きゃたつskładana drabinka

脚注きゃくちゅうprzypis; inna pisownia: 脚註

行脚あんぎゃpielgrzymka

失脚しっきゃくupadek (rządu, króla)

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.