Poziom 4: Lekcja 10

12【 豕 】

słoń; zjawisko

por.

on'yomi:ショウゾウ

pinyin: xiàng

ぞうsłoń

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

気象学きしょうがくmeteorologia

現象げんしょうzjawisko, fenomen

対象たいしょうobiekt

【 象 】

(ぞう)(はな)(なが)い。
Słoń ma długą trąbę.

【 対象 】

その調査(ちょうさ)対象(たいしょう)となっているのは、労働組合(ろうどうくみあい)である。
Przedmiotem tych badań są związki zawodowe.

【 現象 】

地球(ちきゅう)温暖化(おんだんか)現象(げんしょう)は、人類(じんるい)全体(ぜんたい)(おお)きな問題(もんだい)です。
Zjawisko ocieplenia klimatu jest wielkim problemem dla całej ludzkości.

【 気象庁 】

明日(あした)台風(たいふう)日本(にほん)上陸(じょうりく)すると気象庁(きしょうちょう)発表(はっぴょう)した。
Agencja meteorologiczna ogłosiła, że jutro w Japonię uderzy tajfun.

【 気象学 】

山田(やまだ)さんは大学(だいがく)気象学(きしょうがく)勉強(べんきょう)し、卒業後(そつぎょうご)気象庁(きしょうちょう)勤務(きんむ)した。
Pan Yamada studiował meteorologię, a po ukończeniu uniwersytetu poszedł do pracy w agencji meteorologicznej.

Materiał z innych znaków

印象いんしょうwrażenie

抽象ちゅうしょうabstrakcja

抽象的ちゅうしょうてき[na] abstrakcyjny

気象庁きしょうちょうagencja meteorologiczna

象徴しょうちょうsymbol

象牙ぞうげkość słoniowa

【 気象庁 】

気象庁(きしょうちょう)予報(よほう)では明日(あした)(あめ)です。
Wg prognoz agencji meteorologicznej jutro będzie padać.

【 印象 】

ニューヨークの(ひと)はいつも(いそ)いでいるという印象(いんしょう)()けました。
Odniosłam wrażenie, że ludzie w Nowym Jorku się zawsze spieszą.

【 象徴 】

(しろ)純潔(じゅんけつ)象徴(しょうちょう)である。
Biel symbolizuje czystość.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.