Poziom 4: Lekcja 10

8【 儿 】

zwolnienie

por.

on'yomi:メンベン

kun'yomi:まぬか(れる)まぬが(れる)

pinyin: miǎn, wèn

免れるまぬかれるuniknąć

免れるまぬがれるuniknąć

免税めんぜい[suru] zwolnić z podatku, zwolnić z cła

免許めんきょlicencja

免税店めんぜいてんsklep wolnocłowy

【 免れる 】

一つ(ひとつ)一つ(ひとつ)(くに)平和(へいわ)大切(たいせつ)にすれば、戦争(せんそう)(まぬか)れるはずだ。
Gdyby każde państwo broniło pokoju, można by uniknąć wojny.

【 免許 】

(わたし)去年(きょねん)運転免許(うんてんめんきょ)()りました。
W zeszłym roku zrobiłam prawo jazdy.

【 免税 】

この(みせ)商品(しょうひん)は、(すべ)免税(めんぜい)となります。
Wszystkie artykuły w tym sklepie są zwolnione z cła.

【 免税店 】

道子(みちこ)さんは空港(くうこう)免税店(めんぜいてん)でたくさんタバコを()いました。
Michiko nakupowała papierosów w sklepie wolnocłowym na lotnisku.

Materiał z innych znaków

免疫めんえきodporność immunologiczna

免税めんぜい[suru] zwolnić z podatku, zwolnić z cła

免許めんきょlicencja

免除めんじょ[suru] zwolnić

懲戒免職ちょうかいめんしょくzwolnienie dyscyplinarne

罷免ひめん[suru] zdymisjonować

諭旨免職ゆしめんしょくrezygnacja ze stanowiska po uprzednim wezwaniu

赦免しゃめん[suru] ułaskawić

運転免許証うんてんめんきょしょうprawo jazdy

【 運転免許証 】

昨日(きのう)(あたら)しい運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)をもらった。
Wczoraj dostałem nowe prawo jazdy.

【 免税 】

免税店(めんぜいてん)でネクタイを3(ぼん)()った。
W sklepie bezcłowym kupiłem trzy krawaty.

【 免除 】

(かれ)はお(かね)がないので授業料(じゅぎょうりょう)免除(めんじょ)(もう)()んだ。
On nie ma pieniędzy, więc wystąpił o zwolnienie z czesnego.

【 諭旨免職 】

外務(がいむ)報道(ほうどう)(かん)諭旨(ゆし)免職(めんしょく)となった。
Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych podał się do dymisji po wezwaniu do złożenia urzędu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.