Poziom 2: Lekcja 19

退

9【 辵 辶 】

wycofać się

więcej

on'yomi:タイ

kun'yomi:しりぞ(く)

pinyin: tuì

退くしりぞくwycofać się

退院たいいん[suru] opuścić szpital

退学たいがく[suru] opuścić szkołę

退職たいしょく[suru] pójść na emeryturę

引退いんたい[suru] wycofać się (z życia zawodowego)

Materiał z innych znaków

勇退ゆうたい[suru] dobrowolnie zrezygnować

撤退てったい[suru] wycofać się

衰退すいたいupadek, [suru] podupadać

退却たいきゃく[suru] wycofać się

退屈たいくつ[na] nudny

退廃たいはい[suru] demoralizować się, degenerować się

退廃的たいはいてき[na] dekadencki, zdemoralizowany

退陣たいじん[suru] wycofać się; zrezygnować, złożyć dymisję

【 勇退 】

どんな業績(ぎょうせき)があっても、70(さい)になった教授(きょうじゅ)は、後進(こうしん)(みち)(ひら)くために勇退(ゆうたい)するべきだ。
Każdy profesor, niezależnie od zasług naukowych, powinien dobrowolnie zrezygnować z pracy w wieku 70 lat, aby utworzyć drogę kolegom z młodszego pokolenia.

【 退陣 】

A(しゃ)は、B(しゃ)経営(けいえい)再建(さいけん)支援(しえん)する条件(じょうけん)として、社長(しゃちょう)退陣(たいじん)要求(ようきゅう)した。
Firma A. uwarunkowała udzielenie pomocy w uzdrowieniu firmy B. żądaniem, aby jej prezez ustąpił.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.