Poziom 2: Lekcja 19

por.

on'yomi:ミン

kun'yomi:たみ

pinyin: mín

たみlud

国民こくみんnaród

市民しみんmieszkańcy miasta; ludność cywilna

難民なんみんuchodźcy

民族学みんぞくがくetnologia

平民へいみんlud, gmin

Materiał z innych znaków

中華人民共和国ちゅうかじんみんきょうわこくChińska Republika Ludowa

中華民国ちゅうかみんこくRepublika Chin (Tajwan)

住民じゅうみんmieszkańcy

半官半民はんかんはんみんpararządowy

国民こくみんnaród

国民総生産こくみんそうせいさんprodukt narodowy brutto

市民しみんmieszkańcy miasta; ludność cywilna

庶民しょみんlud, gmin; por. 平民 へいみん

庶民的しょみんてき[na] powszechny, masowy

植民しょくみんkolonizacja; osadnicy; [no] kolonialny, [suru] kolonizować

植民地しょくみんちkolonia

民主主義みんしゅしゅぎdemokracja

民主党みんしゅとうPartia Demokratyczna

民俗みんぞくzwyczaje ludowe, [no] ludowy

民俗学みんぞくがくfolklorystyka; por. 民族学 みんぞくがく : etnografia, etnologia

民族みんぞくlud, naród

民族浄化みんぞくじょうかczystka etniczna

民族衣装みんぞくいしょうstrój ludowy

民芸みんげいrzemiosło ludowe

民衆みんしゅうlud, masy

民謡みんようpieśń ludowa

漁民ぎょみんrybacy

異民族いみんぞくobcy lud

移民いみんimigracja, [suru] imigrować

臣民しんみんpoddani

自民党じみんとうPartia Liberalno-Demokratyczna

農民のうみんrolnicy, chłopstwo; rolnik, chłop

難民なんみんuchodźcy

騎馬民族きばみんぞくlud konny

【 民主主義 】

民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)思想(しそう)をもっと勉強(べんきょう)したいです。
Chciałbym więcej się dowiedzieć o ideach demokracji.

【 半官半民 】

この会社(かいしゃ)半官(はんかん)半民(はんみん)会社(かいしゃ)です。
To jest pararządowa firma.

【 民芸 】

薩摩(さつま)(やき)民芸品(みんげいひん)一種(いっしゅ)です。
Ceramika z Satsumy to ludowe rzemiosło.

【 植民地 】

韓国(かんこく)(むかし)日本(にほん)植民地(しょくみんち)でした。
Korea była w przeszłości kolonią Japonii.

【 自民党 】

2008(ねん)自民党(じみんとう)政権(せいけん)(うしな)い、野党(やとう)になりました。
W 2008 roku Partia Liberalno-Demokratyczna straciła władzę i przeszła do opozycji.

【 国民総生産 】

日本(にほん)国民(こくみん)総生産(そうせいさん)はアメリカと中国(ちゅうごく)()いで、世界(せかい)第三(だいさん)()である。
Japoński produkt narodowy brutto jest trzeci na świecie, po Ameryce i Chinach,

【 漁民 】

その(むら)には漁民(ぎょみん)()んでおり、人々(ひとびと)(さかな)生活(せいかつ)していた。
W tej wiosce mieszkają rybacy, ludzie żyją tu dzięki rybom.

【 臣民 】

日本(にっぽん)臣民(しんみん)法律(ほうりつ)(さだ)ムル(ところ)(したが)兵役(へいえき)義務(ぎむ)(ゆう)ス。
Poddani Japonii, zgodnie z postanowieniami prawa, podlegają obowiązkowi służby wojskowej.
(Konstytucja Meiji, art.20)

【 臣民 】

その君主(くんしゅ)臣民(しんみん)(たい)して絶対(ぜったい)支配権(しはいけん)()っていた。
Ten władca dzierżył absolutną władzę nad swymi poddanymi.

【 民俗学 】

柳田(やなぎた)國男(くにお)日本(にほん)民俗学(みんぞくがく)()としての功績(こうせき)非常(ひじょう)(たか)評価(ひょうか)できる。
Osiągnięcia Yanagity Kunio jako twórcy japońskiej folklorystyki zasługują na bardzo wysoką ocenę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.