Poziom 2: Lekcja 19

11【 行 】【 彳 】

sztuka, umiejętność

por.

on'yomi:ジュツ

pinyin: shù, zhú

手術しゅじゅつoperacja (med.)

美術びじゅつsztuki piękne, sztuka

技術ぎじゅつtechnika, technologia

Materiał z innych znaków

仁術じんじゅつakt dobroczynny

催眠術さいみんじゅつhipnoza

先端技術せんたんぎじゅつzaawansowana technologia

占星術せんせいじゅつastrologia

情報技術じょうほうぎじゅつIT

技術ぎじゅつtechnika, technologia

技術提携ぎじゅつていけいwspółpraca technologiczna

技術革新ぎじゅつかくしんrewolucja technologiczna

柔術じゅうじゅつjujutsu, jujitsu

美術びじゅつsztuki piękne, sztuka

美術館びじゅつかんgaleria sztuki

芸術げいじゅつsztuka

錬金術れんきんじゅつalchemia

魔術まじゅつmagia

【 技術 】

日本(にほん)技術(ぎじゅつ)(すす)んでいる(くに)である。
Japonia jest krajem o zaawansowanej technologii.

【 芸術 】

(むすめ)語学(ごがく)芸術(げいじゅつ)よりも自然科学(しぜんかがく)()きです。
Córka woli nauki przyrodnicze niż język czy sztukę.

【 先端技術 】

このロボットは日本(にほん)先端(せんたん)技術(ぎじゅつ)駆使(くし)して(つく)られた。
Ten robot został zrobiony przy wykorzystaniu najnowszej technologii japońskiej.

【 技術革新 】

トヨタはハイブリッドカーの技術(ぎじゅつ)革新(かくしん)(ちから)()れている。
Toyota stawia na rewolucję technologiczną, jakimi są samochody hybrydowe.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.