Poziom 2: Lekcja 5

on'yomi:ショウ

kun'yomi:あきな(う)

pinyin: shāng

しょうiloraz (wynik dzielenia)

商うあきなうhandlować

商売しょうばいhandel

商店しょうてんsklep

商品しょうひんtowary, artykuły

商社しょうしゃfirma handlowa

商業しょうぎょうhandel

商店街しょうてんがいulica handlowa, pasaż handlowy

Materiał z innych znaków

商品しょうひんtowary, artykuły

商魂しょうこんduch przedsiębiorczości, smykałka do pieniędzy

露天商ろてんしょうsprzedaż uliczna

【 露天商 】

(はは)(ちち)死後(しご)露天商(ろてんしょう)をして(わたし)たちを(そだ)ててくれた。
Po śmierci ojca matka utrzymywała nas prowadząc małe stoisko na ulicy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.