Poziom 1: Lekcja 9

11【 攴 攵 】

nauczać

por.

on'yomi:キョウ

kun'yomi:おし(える)おそ(わる)

pinyin: jiào, jiāo

教えるおしえるnauczać, uczyć

教わるおそわるuczyć się (od kogoś)

教会きょうかいkościół

教育きょういくedukacja

教室きょうしつklasa

Materiał z innych znaków

イスラム教徒イスラムきょうとmuzułmanin

キリスト教徒キリストきょうとchrześcijanin; inne słowo: キリスチャン

仏教ぶっきょうbuddyzm

仏教徒ぶっきょうとbuddysta

儒教じゅきょうkonfucjanizm

助教授じょきょうじゅdocent, profesor nadzwyczajny

宗教しゅうきょうsekta

宣教師せんきょうしmisjonarz

家庭教師かていきょうしkorepetytor

担任教師たんにんきょうしwychowawca klasy

指導教官しどうきょうかんopiekun naukowy, promotor

教唆きょうさ[suru] namówić, namawiać, podżegać

教室きょうしつsala wykładowa

教師きょうしwykładowca, nauczyciel

教授きょうじゅprofesor

教材きょうざいmateriały naukowe

教科書きょうかしょpodręcznik do nauki

教育きょういくedukacja

教訓きょうくんlekcja

教諭きょうゆnauczyciel

教養きょうようwychowanie i wykształcenie

殉教じゅんきょう[suru] umrzeć jako męczennik

殉教者じゅんきょうしゃmęczennik

異教徒いきょうとpoganin, innowierca

邪教じゃきょうpogańska religia, pogaństwo

高等教育こうとうきょういくwyższe wykształcenie

【 高等教育 】

日本(にほん)高等教育(こうとうきょういく)のシステムは(わる)いところもあります。
Japoński system edukacji wyższej nie jest wolny od problemów.

【 仏教 】

日本(にほん)仏教(ぶっきょう)(くに)です。
Japonia jest krajem buddyjskim.

【 キリスト教徒 】

古代(こだい)ローマ帝国(ていこく)ではキリスト教徒(きょうと)(など)迫害(はくがい)()けていた。
W Cesarstwie Rzymskim czasów starożytnych chrześcijanie byli prześladowani.

【 仏教徒 】

日本人(にほんじん)仏教徒(ぶっきょうと)だ。
Japończycy są buddystami.

【 イスラム教徒 】

ワルシャワにイスラム教徒(きょうと)()けのレストランが開店(かいてん)した。
W Warszawie otwarto restaurację przeznaczoną dla muzułmanów.

【 教養 】

あの(ひと)(ほん)をたくさん()んでいるから、教養(きょうよう)がある。
Ten człowiek przeczytał wiele książek i ma wiedzę.

【 教材 】

ドキュメンタリー映画(えいが)教材(きょうざい)にして第二次(だいにじ)世界(せかい)大戦(たいせん)歴史(れきし)(おし)えます。
Uczę historii Drugiej Wojny Światowej korzystając z filmów dokumetalnych jako materiał naukowy.

【 宗教 】

ポーランドの宗教(しゅうきょう)はキリスト(きょう)です。
W Polsce chrześcijaństwo jest dominująca religią.

【 助教授 】

渡辺(わたなべ)さんの旦那(だんな)さんはやっと助教授(じょきょうじゅ)になったそうだ。
Mąż pani Watanabe w końcu został docentem.

【 宣教師 】

日本(にほん)()宣教師(せんきょうし)(おお)くは、ポルトガル(じん)でした。
Wielu misjonarzy przybyłych do Japonii pochodziło z Portugalii.

【 教訓 】

(かれ)失敗(しっぱい)(わたし)にとって()教訓(きょうくん)となった。
Jego porażka była dla mnie dobrą lekcją.

【 家庭教師 】

(はは)(わたし)英語(えいご)家庭(かてい)教師(きょうし)(さが)している。
Mama szuka dla mnie korepetytora języka angielskiego.

【 担任教師 】

このクラスの担任(たんにん)教師(きょうし)病気(びょうき)でずっと(やす)んでいる。
Wychowawca tej klasy jest ciągle na zwolnieniu chorobowym.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.