Poziom 1: Lekcja 9

7【 見 】

patrzeć

on'yomi:ケン

kun'yomi:み(る)み(える)み(せる)

pinyin: jiàn, xiàn

見るみるpatrzeć

見えるみえるwidać, widzieć

見せるみせるpokazywać

意見いけんopinia

見物けんぶつ[suru] zwiedzać

花見はなみoglądanie kwiatów wiśni

見本みほんwzór

【 見える 】

(わたし)(いえ)からは富士山(ふじさん)()える。
Z mojego domu widać górę Fuji.

Materiał z innych znaków

お見舞いおみまいodwiedziny chorego w szpitalu

会見かいけんwywiad (z politykiem, sportowcem, celebrytą)

偏見へんけんuprzedzenie

卑見ひけんmoja skromna opinia

味見あじみkosztowanie

垣間見るかいまみるrzucić okiem; ujrzeć coś tylko przez moment

意見いけんopinia

憂き目を見るうきめをみるmieć trudny okres

拝見はいけんspojrzeć (modest.)

発見はっけん[suru] odkryć

見守るみまもるobserwować

見張るみはるbacznie obserwować, pilnować

見慣れたみなれたznany, znajomy

見捨てるみすてるopuścić, porzucić

見掛けるみかけるwidzieć

見極めるみきわめるupewnić się

見破るみやぶるpatrzeć przez; przejrzeć

見積もりみつもりoszacowanie

見舞うみまうzapytać, dowiadywać się

見解けんかいopinia, stanowisko, zdanie

見詰めるみつめるobserwować, gapić się, wpatrywać się

見誤るみあやまるpomylić

見込みみこみprognozy, przewidywania; oczekiwania

見送るみおくるodprowadzić

見逃すみのがすprzegapić

記者会見きしゃかいけんkonferencja prasowa

謁見えっけんaudiencja

【 発見 】

ニュートンが万有引力(ばんゆういんりょく)法則(ほうそく)発見(はっけん)した。
Newton odkrył prawo powszechnego ciążenia.

【 見逃す 】

あの映画(えいが)見逃(みのが)してしまった。
Przegapiłam ten film.

【 見捨てる 】

(かれ)(つま)子供(こども)見捨(みす)てました。
On porzucił żonę i dzieci.

【 見解 】

首相(しゅしょう)国会(こっかい)政府(せいふ)見解(けんかい)発表(はっぴょう)した。
Premier przedstawił w parlamencie stanowisko rządu.

【 見守る 】

()くなったおばあちゃんが(わたし)見守(みまも)ってくれているような()がします。
Czuję, jakby moja zmarła babcia otaczała mnie opieką.

【 見慣れた 】

いつも見慣(みな)れた風景(ふうけい)でも、注意(ちゅうい)してみると、(いま)まで気付(き づ)かなかったことを発見(はっけん)します。
Kiedy zwrócisz baczniej uwagę to odkryjesz nowe rzeczy nawet na dobrze ci znanym widoku.

【 見極める 】

(ひと)(はな)しを(しん)じるばかりでなく、自分(じぶん)()でしっかりと真実(しんじつ)見極(みきわ)めなければならない。
Nie należy tylko ufać temu, co mówią ludzie. O tym, czy to prawda, trzeba się przekonać na własne oczy.

【 拝見 】

手紙(てがみ)(うれ)しく拝見(はいけん)しました。
Pana list sprawił mi wielką radość.
(Z radością przeczytałem Pana list)

【 見積もり 】

この30(にん)のツアーのホテル(だい)見積(みつ)もりを明日(あした)までに提出(ていしゅつ)してください。
Proszę przedstawić do jutra szacunkowy koszt pobytu w hotelu dla grupy trzydziestoosobowej.

【 見込み 】

この高速道路(こうそくどうろ)工事(こうじ)今年(ことし)完成(かんせい)する見込(みこ)みはない。
Nie przewiduje się, aby budowa tej autostrady zakończyła się w tym roku.

【 お見舞い 】

昨日(きのう)(がん)になった友達(ともだち)のお見舞(みま)いに()った。
Wczoraj byłem w szpitalu odwiedzić znajomego chorego na raka.

【 見破る 】

(さいわ)いに彼女(かのじょ)結婚(けっこん)する(まえ)(かれ)正体(しょうたい)見破(みやぶ)ることができた。
Na szczęście przejrzała jego prawdziwą naturę jeszcze przed ślubem.

【 偏見 】

(おお)くの(ひと)移民(いみん)偏見(へんけん)()っている。
Wielu ludzi żywi uprzedzenia wobec imigrantów.

【 見張る 】

警察(けいさつ)容疑者(ようぎしゃ)(いえ)見張(みは)っていた。
Policja obserwowała dom podejrzanego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.