Poziom 1: Lekcja 13

12【 門 】

otwierać

on'yomi:カイ

kun'yomi:ひら(く)あ(ける)あ(く)

pinyin: kāi

開くひらくotworzyć, otwierać

開けるあけるotworzyć, otwierać

開くあくotwierać się

開会かいかい[suru] otworzyć zebranie

開店かいてん[suru] otworzyć sklep

Materiał z innych znaków

公開こうかい[suru] upublicznić, udostępnić

再開さいかい[suru] ponownie otworzyć, ponownie uruchomić

展開てんかい[suru] rozpościerać się; rozwijać się, rozwijać

未開拓みかいたく[na] niezagospodarowany

本邦初公開ほんぽうはつこうかいpierwsze pojawienie się w tym kraju (pierwsza wystawa, wykonanie)

疎開そかいewakuacja

胸襟を開くきょうきんをひらくzwierzyć się

開催かいさい[suru] zorganizować (imprezę itp.)

開墾かいこんotwieranie ziem, [suru] otwierać ziemie, zagospodarować nowizny

開始かいしotwarcie, rozpoczęcie

開封かいふうotworzyć list

開封かいほうKaifeng

開幕かいまくrozpoczęcie (wydarzenia, sztuki)

開廷かいてい[suru] otworzyć rozprawę sądową

開扉かいひ[suru] otworzyć drzwi

開拓かいたく[suru] zagospodarowywać nowe ziemie

開拓者かいたくしゃosadnik, kolonista, pionier

開架式かいかしきsystem otwartego dostępu (biblioteka)

開発かいはつrozwój

開発途上国かいはつとじょうこくpaństwo rozwijające się

開眼かいげんceremonia otwarcia oczu buddzie; [suru] doznać oświecenia

開眼かいがん[suru] przejrzeć na oczy, zrozumieć

開票かいひょう[suru] liczyć głosy

開襟シャツかいきんシャツkoszula rozpięta pod szyją

【 開封 】

手紙(てがみ)開封(かいふう)しないで(おく)(かえ)しました。
Odesłałem list nie otwierając go.

【 再開 】

地震(じしん)のため()まっていた電車(でんしゃ)が、6時間(じかん)ぶりに運転(うんてん)再開(さいかい)した。
Wstrzymany na skutek trzęsienia ziemi ruch kolejowy został wznowiony po 6 godzinach.

【 展開 】

(やま)()えたら、バイカル()目前(もくぜん)展開(てんかい)した。
Kiedy przekroczyliśmy górę, przed naszymi oczami rozpostarł się widok Bajkału.

【 展開 】

戦況(せんきょう)我々(われわれ)有利(ゆうり)展開(てんかい)している。
Sytuacja na froncie rozwija się na naszą korzyść.

【 開幕戦 】

大会(たいかい)開幕戦(かいまくせん)日本(にほん)韓国(かんこく)対戦(たいせん)する。
W meczu inaugurującym rozgrywki spotkają się drużyny Japonii i Korei.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.