Poziom 4: Lekcja 16

12【 日 】

widok

por.

on'yomi:ケイ

pinyin: jǐng, yǐng

景色けしきkrajobraz, widok

光景こうけいwidok

風景ふうけいwidok, krajobraz, sceneria

景気けいきwarunki gosporadcze; koniunktura; dobra koniunktura, boom

好景気こうけいきdobra koniunktura, boom

不景気ふけいきrecesja, zła koniunktura, [na] niepomyślny

【 景気 】

景気(けいき)(わる)いので失業者(しつぎょうしゃ)()えている。
Z powodu recesji wzrosła liczba bezrobotnych.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(つづ)けば、倒産(とうさん)する会社(かいしゃ)()えていくだろう。
Jeśli recesja będzie się przeciągać, zwiększy się ilość bankrutujących firm.

【 不景気 】

不景気(ふけいき)(とき)(あたら)しい会社(かいしゃ)設立(せつりつ)するのは危険(きけん)なことだ。
W czasie recesji zakładanie nowej firmy jest ryzykowne.

【 風景 】

このあたりは、田園(でんえん)風景(ふうけい)(うつく)しい。
Widoki w tej wiejskiej okolicy są piękne.

【 光景 】

(ゆき)()った(やま)光景(こうけい)はすばらしい。
Widok gór pokrytych śniegiem jest wspaniały.

【 景色 】

エッフェル(とう)から()えるパリの景色(けしき)(うつく)しい。
Widok Paryża z Wieży Eiffla jest wspaniały.

Materiał z innych znaków

叙景じょけいopis widoku

背景はいけいtło

【 背景 】

このドキュメンタリーはベトナム戦争(せんそう)政治的(せいじてき)背景(はいけい)をよく説明(せつめい)する。
Ten film dokumentalny dobrze przedstawia polityczne tło wojny w Wietnamie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.