Poziom 5: Lekcja 2

10【 人 亻 】

pora roku; symptom, oznaka

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:そうろう

pinyin: hòu

気候きこうklimat

天候てんこうpogoda

候補こうほ[suru] kandydować

候補者こうほしゃkandydat

立候補りっこうほ[suru] kandydować

立候補者りっこうほしゃkandydat

居候いそうろうdarmozjad, pasożyt

候文そうろうぶんstyl sorobun

【 気候 】

国連(こくれん)環境開発(かんきょうかいはつ)会議(かいぎ)締結(ていけつ)された重要(じゅうよう)条約(じょうやく)(ひと)つは、温暖化(おんだんか)防止(ぼうし)長期的(ちょうきてき)気候(きこう)安定化(あんていか)をはかる気候(きこう)変動(へんどう)枠組(わくぐみ)条約(じょうやく)である。
Jednym z ważnych traktatów podpisanych podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju była ramowa konwencja w sprawie zmian klimatu, mająca na celu powstrzymanie procesu ocieplenia oraz długofalową stabilizację klimatu.

Materiał z innych znaków

伺候しこう[suru] stanąć przed obliczem władcy (hist.)

兆候ちょうこうsymptom, oznaka; inna pisownia: 徴候

徴候ちょうこうsymptom, oznaka; inna pisownia: 兆候

斥候せっこうrozpoznanie, zwiad, przeszpiegi

症候群しょうこうぐんsyndrom, zespół (med.)

【 徴候 】

(かみなり)は、(あらし)(ちか)づいている徴候(ちょうこう)だ。
Grzmoty sygnalizują nadejście burzy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.