Poziom 2: Lekcja 20

18【 頁 】

rodzaj

on'yomi:ルイ

pinyin: lèi

書類しょるいdokumenty

親類しんるいkrewni; por. 親戚 しんせき

分類ぶんるい[suru] posortować, klasyfikować

人類じんるいludzkość

Materiał z innych znaków

両生類りょうせいるいpłazy (biol.)

哺乳類ほにゅうるいssaki (biol.)

爬虫類はちゅうるいgady (biol.)

甲殻類こうかくるいskorupiak

甲殻類こうかくるいskorupiak

種類しゅるいrodzaj, gatunek

穀類こくるいzboża

藻類そうるいwodorosty

衣類いるいubrania, odzież

霊長類れいちょうるいssak naczelny

類人猿るいじんえんmałpa człekokształtna

類似るいじ[suru] przypominać, być podobnym

類型的るいけいてき[na] banalny, szablonowy, oklepany

類推るいすいanalogia

類義語るいぎごwyraz bliskoznaczny

魚介類ぎょかいるいowoce morza

魚類ぎょるいryby (biol.)

鳥類ちょうるいptaki (biol.)

麺類めんるいmakaron

【 類義語 】

「ホテル」と「旅館(りょかん)」、「きれい」と「(うつく)しい」などは類義語(るいぎご)です。
Słowa "hotel" i "gospoda" oraz "ładny" i "piękny" to wyrazy bliskoznaczne.

【 種類 】

彼女(かのじょ)色々(いろいろ)種類(しゅるい)(はな)(そだ)てている。
Ona hoduje kwiaty różnego gatunku.

【 魚介類 】

(わたし)魚介類(ぎょかいるい)のスパゲッティが大好(だいす)きです。
Uwielbiam spaghetti z owocami morza.

【 衣類 】

今日(きょう)(くるま)(まち)まで()かけて、家族(かぞく)冬物(ふゆもの)衣類(いるい)()ってきました。
Dziś pojechałem samochodem do miasta kupić ubranie zimowe dla rodziny.

【 類推 】

ファラデーは電磁気(でんじき)(がく)研究(けんきゅう)において流体(りゅうたい)力学(りきがく)からの類推(るいすい)(もち)いた。
Faraday w swoich badaniach nad elektrodynamiką posługiwał się analogiami z mechaniki płynów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.