Poziom 1: Lekcja 8

6【 夕 】

wiele

on'yomi:

kun'yomi:おお(い)

pinyin: duō

多いおおいwiele, dużo

多少たしょうilość; troszkę

多数たすうdużo; duża liczba

多様たようróżnorodność, [na] różnorodny, rozmaity

多様性たようせいróżnorodność

多忙たぼう[no, na] zajęty, zabiegany

Materiał z innych znaków

多寡たかilość

多岐たき[no] rozmaity, różnorodny

多彩たさい[na] wielokolorowy; rozmaity

多忙たぼう[no, na] zajęty, zabiegany

多才たさい[na] wszechstronnie utalentowany

滅多めった[ni] rzadko, prawie w ogóle

薄利多売はくりたばいduży obrót i mały zysk

【 多才 】

高良(たから)さんは多才(たさい)芸術家(げいじゅつか)です。
Pan Takara jest wszechstronnie uzdolnionym artystą.

【 薄利多売 】

薄利多売(はくりたばい)主義(しゅぎ)とは、一つ(ひとつ)商品(しょうひん)(やす)いけれど、たくさん()ってお(かね)(もう)けることです。
Zasada dużego obrotu i małego zysku polega na sprzedawaniu dużej ilości towaru po niskiej cenie detalicznej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.