Poziom 3: Lekcja 4

9【 目 】【 ノ 】

ministerstwo; prowincja (Chiny)

por.

on'yomi:セイショウ

kun'yomi:かえり(みる)はぶ(く)

pinyin: shěng, xǐng

省みるかえりみるdokonać refleksji, zastanowić się nad sobą

省くはぶくominąć; zredukować; oszczędzić

文部科学省もんぶかがくしょうMinisterstwo Edukacji (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, w skrócie MEXT)

文部省もんぶしょうMinisterstwo Edukacji (dawna nazwa)

省エネルギーしょうエネルギーoszczędność energii

反省はんせい[suru] zastanowić się nad sobą, dokonać autorefleksji

省略しょうりゃく[suru] skrócić, ominąć

【 省ける 】

工場(こうじょう)(あたら)しい機械(きかい)()れたので、時間(じかん)労力(ろうりょく)(はぶ)けるようになった。
Instalując nowe maszyny w fabryce mogliśmy oszczędzić na czasie i kosztach pracy.

【 省みる 】

(かれ)失業(しつぎょう)してはじめて、自分(じぶん)人生(じんせい)(かえり)みた。
Dopiero jak stracił pracę, zastanowił się nad swoim życiem.

【 文部省 】

文部省(もんぶしょう)教育(きょういく)制度(せいど)(さだ)めます。
Ministerstwo Edukacji ustala system kształcenia.

【 省エネルギー 】

(わたし)会社(かいしゃ)では、(しょう)エネルギーのため、クーラーがありません。
Ponieważ moja firma oszczędza energię, nie mamy klimatyzatorów.

【 反省 】

自分(じぶん)のしたことを反省(はんせい)しなさい。
Zastanów się dobrze, co uczyniłeś.

【 省略 】

(しょう)エネルギーを省略(しょうりゃく)して、(しょう)エネといいます。
Słowo "shōenerugii" skracamy do "shōene".

Materiał z innych znaków

アメリカ国防総省アメリカこくぼうそうしょうDepartament Obrony Stanów Zjednoczonych

厚生労働省こうせいろうどうしょうMinisterstwo Zdrowia i Pracy

国務省こくむしょうDepartament Stanu (USA)

国防省こくぼうしょうMinisterstwo Obrony; Departament Obrony (USA)

外務省がいむしょうMinisterstwo Spraw Zagranicznych

大蔵省おおくらしょうministerstwo finansów

文部省もんぶしょうMinisterstwo Edukacji (dawna nazwa) ⇒ 文部科学省 もんぶかがくしょう

省略しょうりゃく[suru] skrócić, ominąć

逓信省ていしんしょうMinisterstwo Poczty i Komunikacji (1885-1949). Od テイシンショウ wywodzi się znak na pocztę .

運輸省うんゆしょうMinisterstwo Transportu (por. 国土交通省)

防衛省ぼうえいしょうMinisterstwo Obrony Narodowej (w Japonii od 2007)

【 国務省 】

デービッドさんはアメリカの国務省(こくむしょう)(はたら)いています。
David pracuje w Departamencie Stanu USA.

【 運輸省 】

(かれ)運輸省(うんゆしょう)(はたら)いている。
On pracuje w Ministerstwie Transportu.

【 防衛省 】

この(けん)については、防衛(ぼうえい)(しょう)()()わせてください。
Z tym pytaniem proszę się zwrócić do Ministerstwa Obrony.

【 国防省 】

(かれ)国防省(こくぼうしょう)職員(しょくいん)です。
On jest pracownikiem Departamentu Obrony.

【 国防総省 】

ジョンさんはアメリカの国防総省(こくぼうそうしょう)勤務(きんむ)している。
John pracuje w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.