Poziom 2: Lekcja 18

15【 木 】

poziomy

por.

on'yomi:オウ

kun'yomi:よこ

pinyin: héng, hèng

よこpoziomy

横浜よこはまJokohama

横断おうだん[suru] przecinać, przekraczać, przechodzić (przez ulicę)

Materiał z innych znaków

横坑よここうchodnik (kopalnia)

横断おうだん[suru] przecinać, przekraczać, przechodzić (przez ulicę)

横断歩道おうだんほどうprzejście dla pieszych

横柄おうへい[na] arogancki

横浜よこはまJokohama

横綱よこづなyokozuna (mistrz sumo)

横領おうりょうdefraudacja, sprzeniewierzenie

縦横たてよこdługość i szerokość

縦横じゅうおう[ni] we wszystkich kierunkach; wolno, swobodnie

【 横断歩道 】

(かれ)横断(おうだん)歩道(ほどう)(ある)いていたのに(くるま)にはねられてしまった。
On został potrącony przez samochód, kiedy przekraczał ulicę na przejściu dla pieszych.

【 横浜 】

美由紀(みゆき)さんは横浜(よこはま)()んでいます。
Miyuki mieszka w Jokohamie.

【 横柄 】

(かれ)はいつも横柄(おうへい)態度(たいど)をとる(ひと)だ。
On zawsze zachowuje się arogancko.

【 横領 】

レナタは会社(かいしゃ)(かね)30(まん)ズオティーを横領(おうりょう)したのに(くび)になっていない。
Renata zdefraudowała 300 tys. złotych, a mimo to nie została wyrzucona z pracy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.