Poziom 2: Lekcja 18

6【 口 】【 丨 】

stawić czoło, zwracać się

on'yomi:コウ

kun'yomi:む(こう)む(く)む(ける)む(かう)-む(け)

pinyin: xiàng

向こうむこうtam; po drugiej stronie

向くむくbyć zwróconym; być odpowiednim, nadawać się

向けるむけるzwracać się

方向ほうこうkierunek

向かうむかうbyć zwróconym; zmierzać

向け-むけzwrócony do, skierowany do

Materiał z innych znaków

仰向けあおむけplecy, grzbiet

傾向けいこうtendencja, skłonność, [suru] skłaniać się, mieć tendencję

双方向そうほうこうdwukierunkowy

志向しこうzamiar; smak, upodobanie

振り向くふりむくodwrócić twarz, odwrócić się (w czyjąś stronę)

方向音痴ほうこうおんちbrak zmysłu orientacji w przestrzeni; osoba, która się łatwo gubi

【 志向 】

(かれ)はエリート志向(しこう)だ。
On jest elitarystyczny.

【 仰向け 】

超音波(ちょうおんぱ)検査(けんさ)をするため仰向(あおむ)けになって()なければならなかった。
Podczas badań ultrasonografem musiałem leżeć w pozycji na plecach.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.