Poziom 2: Lekcja 20

15【 言 】

dyskusja, debata

por.

on'yomi:ロン

pinyin: lùn, lún

論文ろんぶんrozprawa, praca pisemna; artykuł (w czasopiśmie naukowym)

議論ぎろん[suru] dyskutować, debatować, spierać się

理論りろんteoria

Materiał z innych znaków

世論よろんopinia publiczna

世論調査よろんちょうさbadania opinii publicznej

唯物論ゆいぶつろんmaterializm (filoz.); materializm w znaczeniu podejścia do życia to 物質主義 ぶっしつしゅぎ

序論じょろんwstęp, wprowadzenie

弁論べんろんdebata

弁論大会べんろんたいかいkonkurs krasomówczy

征韓論せいかんろんpoparcie dla interwencji zbrojnej w Korei (hist.)

推論すいろん[suru] wnioskować, dedukować, wyciągać wnioski; rozumowanie

机上の空論きじょうのくうろんczcze dywagacje; nierealna gadanina

概論がいろんwstęp, wprowadzenie

第一章序論だいいっしょうじょろんRozdział I: Wprowadzenie

結論けつろんkonkluzja, wniosek

討論とうろん[suru] spierać się, debatować

評論ひょうろんkrytyka, recenzja

評論家ひょうろんかkrytyk, recenzent

論争ろんそうspór, kłótnia

論旨ろんしsedno, istota sprawy

論評ろんぴょうkrytyka

議論ぎろん[suru] dyskutować, debatować

進化論しんかろんewolucjonizm

【 机上の空論 】

(きみ)()っていることは机上(きじょう)空論(くうろん)にすぎないよ。
To co ty wygadujesz jest zupełnie nierealne.

【 論争 】

イラク戦争(せんそう)について、世界中(せかいちゅう)様々(さまざま)論争(ろんそう)(おこな)われている。
Świat toczy spór na temat wojny w Iraku.

【 討論 】

選挙(せんきょ)(まえ)にテレビで、トゥスクとカチンスキが討論(とうろん)(おこ)ないました。
Przed wyborami Tusk i Kaczyński odbyli debatę w telewizji.

【 論評 】

朝日(あさひ)新聞(しんぶん)でワイダの(あたら)しい映画(えいが)(かん)する論評(ろんぴょう)発表(はっぴょう)された。
W "Mainichi Shimbun" ukazała się recenzja nowego filmu A. Wajdy.

【 推論 】

彼女(かのじょ)は6(さい)子供(こども)にしては合理的(ごうりてき)推論(すいろん)能力(のうりょく)非常(ひじょう)(たか)い。
Jak na sześcioletnie dziecko ona ma wysoko rowzinięte zdolności myślenia logicznego.

【 弁論大会 】

(かれ)日本語(にほんご)弁論(べんろん)大会(たいかい)二等(にとう)(しょう)受賞(じゅしょう)した。
On zdobył drugą nagrodę w konkursie krasomówczym języka japońskiego.

【 概論 】

昨日(きのう)古本屋(ふるほんや)で1956年版(ねんばん)の『日本(にほん)哲学(てつがく)概論(がいろん)』を(やす)()いました。
Wczoraj udało mi się tanio kupić w antykwariacie wydanie "Wprowadzenia do japońskiej filozofii" z 1956 r.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.