Poziom 2: Lekcja 20

por.

on'yomi:ヒツ

kun'yomi:かなら(ず)

pinyin:

必ずかならずkoniecznie

必要ひつよう[na] konieczny, niezbędny

Materiał z innych znaków

必修ひっしゅう[no] obowiązkowy

必修科目ひっしゅうかもくprzedmiot obowiązkowy

必然的ひつぜんてき[na] konieczny; naturalny; nieunikniony

必至ひっし[no] nieunikniony

必需品ひつじゅひんprzedmioty niezbędne, artykuły pierwszej potrzeby

必須ひっす[no] niezbędny, wymagany, obowiązkowy

必須条件ひっすじょうけんniezbędny warunek

【 必然的 】

ダムがこの(むら)(つく)られれば、この(むら)がなくなるのは必然的(ひつぜんてき)なことです。
Jeśli wybudują zaporę w tej wiosce, to ta wioska musi zniknąć.

【 必需品 】

このような田舎(いなか)では、(くるま)生活(せいかつ)必需品(ひつじゅひん)です。
Na takiej wsi samochód jest niezbędnym przedmiotem do życia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.