Poziom 2: Lekcja 20

11【 彳 】

otrzymać, uzyskać

on'yomi:トク

kun'yomi:え(る)う(る)

pinyin: dé, de, děi

得るえるotrzymać, uzyskać

得意とくい[na] być w czymś dobrym

所得しょとくdochody

説得せっとく[suru] przekonywać

得るうるotrzymać, uzyskać

獲得かくとく[suru] uzyskać, zdobyć

【 得る 】

(かれ)(おや)(ちから)仕事(しごと)()た。
Zdobył pracę dzięki wpływom swoich rodziców.

Materiał z innych znaków

低所得層ていしょとくそうgrupa społeczna o niskich dochodach

得票とくひょうliczba uzyskanych głosów

所得税しょとくぜいpodatek dochodowy

拾得物しゅうとくぶつznaleziona rzecz

獲得かくとく[suru] uzyskać, zdobyć

納得なっとく[suru] przyjąć, zaakceptować, zgodzić się

習得しゅうとく[suru] nauczyć się, opanować, przyswoić wiedzę

説得せっとく[suru] przekonywać

【 拾得物 】

2010(ねん)警察(けいさつ)(とど)けられた拾得物(しゅうとくぶつ)(やく)十一万(じゅういちまん)(てん)です。
W roku 2010 zwrócono na policję ok 110 tys. przedmiotów znalezionych.

【 所得税 】

ある程度(ていど)以上(いじょう)所得(しょとく)がないと、所得税(しょとくぜい)はとられない。
Jeśli nie posiadamy dochodów powyżej określonej wysokości to nie trzeba płacić podatku dochodowego.

【 納得 】

自分(じぶん)意見(いけん)をみんなに納得(なっとく)してもらうためには、(はな)(かた)上手(じょうず)でなければならない。
Oby przekonać wszystkich do swojej opinii, trzeba umieć umiejętnie mówić.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.