Poziom 6: Lekcja 20

14【 尸 】

pokład, warstwa

por.

on'yomi:ソウ

pinyin: céng

階層かいそうpoziom, warstwa

上層じょうそうwyższa warstwa

中層ちゅうそうśrednia warstwa

下層かそうniższa warstwa

高層ビルこうそうビルdrapacz chmur

断層だんそうprzerwa, przepaść; uskok (geolog.)

低所得層ていしょとくそうgrupa społeczna o niskich dochodach

一層いっそうcoraz bardziej

大層たいそうwielce, niezmiernie, niepomiernie

Materiał z innych znaków

沖積層ちゅうせきそうosady rzeczne, aluwia

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 20)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.