Poziom 5: Lekcja 3

15【 糸 】

wiązać

por.

on'yomi:キン

pinyin: jǐn

緊張きんちょうstres, [suru] być w stresie; napięcie

緊急きんきゅう[no] pilny, naglący

緊密きんみつ[na] bliski, zażyły

緊迫きんぱく[suru] być napiętym

【 緊急 】

緊急(きんきゅう)場合(ばあい)は、110番(ひゃくとうばん)電話(でんわ)しなさい。
W sytuacji zagrożenia proszę dzwonić na numer 110.

【 緊密 】

あの実業家(じつぎょうか)政界(せいかい)大物(おおもの)緊密(きんみつ)関係(かんけい)にあるらしい。
Ten przedsiębiorca utrzymuje zażyłe stosunki z ważnymi osobistościami świata polityki.

【 緊迫 】

日中(にっちゅう)関係(かんけい)尖閣(せんかく)諸島(しょとう)問題(もんだい)をめぐっていよいよ緊迫(きんぱく)してきている。
Stosunki chińsko-japońskie stają się coraz bardziej napięte z powodu sporu o Wyspy Senkaku.

Materiał z innych znaków

緊張きんちょうstres, [suru] być w stresie; napięcie

【 緊張 】

明日(あした)大切(たいせつ)試験(しけん)があるので、(ねむ)れないほど緊張(きんちょう)している。
Jutro mam ważny egzamin i tak się tym denerwuję, że nie mogę spać.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.