Poziom 1: Lekcja 12

10【 宀 】

dom; rodzina

por.

on'yomi:

kun'yomi:いえうち

pinyin: jiā, gū

いえdom; rodzina

家族かぞくrodzina

大家おおやwłaścicel (domu, posesji)

家事かじprace domowe (sprzątanie, gotowanie)

うちdom (własny)

家庭かていrodzina, dom, domostwo

Materiał z innych znaków

作曲家さっきょくかkompozytor

公家くげarystokracja dworska (hist.); zob. też 武家

努力家どりょくかciężko pracujący

国家こっかpaństwo

国家元首こっかげんしゅgłowa państwa

宗家そうけgłowa rodu, głowa rodziny

家具かぐmeble

家内かないżona (własna)

家庭かていrodzina, dom, domostwo

家庭教師かていきょうしkorepetytor

家族かぞくrodzina

家柄いえがらpochodzenie

家畜かちくbydło, żywy inwentarz

家督かとくgłowa rodziny

家紋かもんherb rodowy

家賃やちんczynsz

専門家せんもんかspecjalista

建築家けんちくかarchitekt

彫刻家ちょうこくかrzeźbiarz

徳川家康とくがわいえやすTokugawa Ieyasu

愛猫家あいびょうかmiłośnik kotów

慈善家じぜんかfilantrop

扶養家族ふようかぞくosoba zależna (na czyimś utrzymaniu)

政治家せいじかpolityk

核家族かくかぞくrodzina nuklearna

武家ぶけrodzina samurajska; klasa samurajska; zob. też 公家

画家がかmalarz

福祉国家ふくしこっかpaństwo socjalne

篤志家とくしかfilantrop, dobrodziej; por. 慈善家 じぜんか : filantrop

評論家ひょうろんかkrytyk, recenzent

農家のうかfarma, gospodarstwo rolne; rolnik

【 家庭 】

(はや)結婚(けっこん)して、家庭(かてい)()ちたい。
Chciałbym się szybko ożenić i założyć rodzinę.

【 専門家 】

(かれ)はこの分野(ぶんや)専門家(せんもんか)です。
On jest specjalistą w tej dziedzinie.

【 家賃 】

今月(こんげつ)5日(いつか)までに、アパートの家賃(やちん)大家(おおや)さんに(はら)わなければならない。
Muszę najpóźniej do piątego zapłacić właścicielowi czynsz za mieszkanie.

【 家庭教師 】

(はは)(わたし)英語(えいご)家庭(かてい)教師(きょうし)(さが)している。
Mama szuka dla mnie korepetytora języka angielskiego.

【 核家族 】

核家族(かくかぞく)夫婦(ふうふ)とその未婚(みこん)子女(しじょ)からなる家族(かぞく)()す。日本(にほん)では核家族(かくかぞく)世帯(せたい)が60%(ちか)くを()める。
Rodzina nuklearna oznacza rodzinę składającą się z rodziców oraz niezamężnych i nieżonatych dzieci. W Japonii rodziny nuklearne stanowią blisko 60% rodzin.

【 家柄 】

彼女(かのじょ)家柄(いえがら)のいい結婚相手(けっこんあいて)(さが)している。
Ona szuka sobie męża z dobrego domu.

【 建築家 】

有名(ゆうめい)建築家(けんちくか)がこの(いえ)()てた。
Ten dom wybudował znany architekt.

【 彫刻家 】

あの彫刻家(ちょうこくか)大理石(だいりせき)でヨハネ・パウロ2(せい)(ぞう)(きざ)んでいる。
Ten rzeźbiarz rzeźbi w marmurze posąg Jana Pawła II.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.