Poziom 1: Lekcja 12

por.

on'yomi:コンキン

kun'yomi:いま

pinyin: jīn

いまteraz

今日きょうdziś

今日こんにちdziś

今日はこんにちはDzień dobry

今晩こんばんdziś wieczór

今晩はこんばんはDobry wieczór

只今ただいまteraz

Materiał z innych znaków

今世紀こんせいきten wiek, to stulecie

今回こんかいtym razem; por. 今度 こんど : tym razem; następnym razem, innym razem

今夜こんやdziś w nocy

今年ことしten rok

今度こんどtym razem; następnym razem, innym razem, kiedy indziej

今昔物語こんじゃくものがたりKonjaku monogatari

今晩こんばんdziś wieczór

今晩はこんばんはDobry wieczór

今週こんしゅうten tydzień

【 今世紀 】

(くじら)今世紀(こんせいき)()わりまでに絶滅(ぜつめつ)する(おそ)れがある。
Istnieje obawa, że wieloryby wyginą do końca tego wieku.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.