Poziom 1: Lekcja 1

4【 月 】

księżyc; miesiąc; poniedziałek

on'yomi:ガツゲツ

kun'yomi:つき

pinyin: yuè

つきksiężyc; miesiąc

一月いちがつstyczeń

一か月いっかげつjeden miesiąc

月曜日げつようびponiedziałek

Materiał z innych znaków

一月いちがつstyczeń

七月しちがつlipiec

三月さんがつmarzec

上弦の月じょうげんのつきksiężyc między nowiem a pełnią

九月くがつwrzesień

二月にがつluty

五月ごがつmaj

先月せんげつzeszły miesiąc

八月はちがつsierpień

六月ろくがつczerwiec

十月じゅうがつpaździernik

四月しがつkwiecień

弦月げんげつpółksiężyc, sierp księżyca; por. 満月 まんげつ : pełnia

月曜日げつようびponiedziałek

月末げつまつkoniec miesiąca

月給げっきゅうmiesięczna pensja

月賦げっぷsprzedaż ratalna (w miesięcznych ratach)

来月らいげつprzyszły miesiąc

正月しょうがつNowy Rok

毎月まいつきco miesiąc

毎月まいげつco miesiąc

満月まんげつpełnia

生年月日せいねんがっぴdata urodzin

翌月よくげつnastępny miesiąc

【 翌月 】

(かね)がないので、翌月(よくげつ)電話代(でんわだい)(はら)えない。
Nie mam pieniędzy, więc nie mogę zapłacić rachunku telefonicznego za przyszły miesiąc.

【 月末 】

月末(げつまつ)はいつもお(かね)がありません。
Pod koniec miesiąca zawsze brak mi pieniędzy.

【 月給 】

社長(しゃちょう)月給(げっきゅう)は80(まん)だ。
Miesięczne zarobki prezesa wynoszą 800.000.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.