Poziom 1: Lekcja 2

6【 儿 】

pierwszy, poprzedzający; przeszły

por.

on'yomi:セン

kun'yomi:さきま(ず)

pinyin: xiān

さき[no] pierwszy, poprzedzający, [ni] najpierw, wcześniej

先月せんげつzeszły miesiąc

先生せんせいnauczyciel; mistrz

先ずまずnajpierw

先日せんじつjakiś czas temu, któregoś dnia (przeszłość)

Materiał z innych znaków

優先ゆうせんpierwszeństwo

優先席ゆうせんせきmiejsce dla osób uprzywilejowanych

先導せんどう[suru] prowadzić, przewodzić

先生せんせいnauczyciel; mistrz

先祖せんぞprzodek

先端せんたんczubek, czoło; awangarda

先端技術せんたんぎじゅつzaawansowana technologia

先輩せんぱいkolega (starszy stażem)

先週せんしゅうzeszły tydzień

先駆者せんくしゃpionier, prekursor

宛先あてさきadresat ⇒ 宛名 あてな

届け先とどけさきadresat, odbiorca

矛先ほこさきgrot, ostrze

祖先そせんprzodek

軒先のきさきokap; przód domu

【 先導 】

外国(がいこく)首相(しゅしょう)()っている(くるま)を、パトカーが先導(せんどう)していった。
Radiowóz prowadził samochód, w którym jechał premier obcego kraju.

【 軒先 】

軒先(のきさき)にケーキ()がありますので、いつもケーキを()ってしまいます。
We froncie budynku znajduje się piekarnia, gdzie zawsze kupuję ciastka.

【 先端技術 】

このロボットは日本(にほん)先端(せんたん)技術(ぎじゅつ)駆使(くし)して(つく)られた。
Ten robot został zrobiony przy wykorzystaniu najnowszej technologii japońskiej.

【 先祖 】

先祖(せんぞ)(はか)にお(まい)りに()きました。
Udałem się na grób przodków.

【 届け先 】

(とど)(さき)住所(じゅうしょ)間違(まちが)いがあったので、手紙(てがみ)(もど)ってきてしまった。
Z powodu błędu w adresie odbiorcy list wrócił.

【 先駆者 】

イタリアの詩人(しじん)ダンテは、ルネサンス文学(ぶんがく)先駆者(せんくしゃ)であった。
Włoski poeta Dante Alighieri był prekursorem renesansu w literaturze.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.