Poziom 1: Lekcja 2

3【 土 】

ziemia; sobota

por.

on'yomi:

kun'yomi:つち

pinyin:

つちziemia

土曜日どようびsobota

土木どぼくinżynieria lądowa i wodna

Materiał z innych znaków

お土産おみやげprezent z podróży

冥土めいどzaświaty

土佐藩とさはんksięstwo Tosa

土俵どひょうring sumo

土地とちziemia, parcela

土塁どるいwał ziemny, szaniec

土壇場どたんばw ostatniej chwili

土壌どじょうziemia, gleba

土曜日どようびsobota

土砂どしゃziemia i piasek

土砂崩れどしゃくずれosuwisko ziemi

土砂降りどしゃぶりulewa

土葬どそうpochówek; [suru] pochować

安土桃山あずちももやまAzuchi-Momoyama

泥土でいどbłoto

浄土宗じょうどしゅうSekta Czystej Ziemi

粘土ねんどglina

縄文式土器じょうもんしきどきceramika Jōmon (wzorów sznurowych)

郷土きょうどrodzinne strony; [no] miejscowy

領土りょうどterytorium

【 領土 】

北方(ほっぽう)領土(りょうど)日本(にほん)領土(りょうど)だと(おも)いますか。
Czy jesteś zdania, że Terytoria Północne należą do Japonii?
北方領土: wyspy Kurylskie, o które Japonia toczy spór z Rosją.

【 郷土 】

旅行先(りょこうさき)では、その土地(とち)郷土(きょうど)料理(りょうり)是非(ぜひ)()べたいものだ。
W trakcie wycieczki chciałbym koniecznie skosztować miejscowej kuchni.

【 土砂崩れ 】

大雨(おおあめ)土砂崩(どしゃくづ)れが()こり、5(にん)死亡(しぼう)した。
Na skutek intesywnych opadów deszczu nastąpiło osunięcie ziemi, w wyniku czego śmierć poniosło pięcioro ludzi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.