Poziom 1: Lekcja 2

4【 水 氵 氺 】

woda; środa

on'yomi:スイ

kun'yomi:みず

pinyin: shuǐ

みずwoda

水曜日すいようびśroda

水田すいでんpole ryżowe

Materiał z innych znaków

下水溝げすいこうkanał ściekowy, rynsztok

噴水ふんすいfontanna

塩水えんすいsłona woda, solanka

塩水しおみずsłona woda, solanka

排他的経済水域はいたてきけいざいすいいきwyłączna strefa ekonomiczna

排水はいすいściek, [suru] odprowadzać wodę

排水溝はいすいこうkanał, rów odwadniający

断水だんすいprzerwa w dostawie wody

枯れ山水かれさんすいkaresansui, ogród suchego krajobrazu

水力発電所すいりょくはつでんしょelektrownia wodna

水害すいがいpowódź

水揚げみずあげrozładunek (statku)

水族館すいぞくかんakwarium

水晶すいしょうkryształ

水曜日すいようびśroda

水槽すいそうzbiornik na wodę

水泡すいほうpiana

水泳すいえいpływanie

水浸しみずびたし[ni naru] być zalanym, być pod wodą, [ni suru] zalać (powódź)

水準すいじゅんpoziom

水準儀すいじゅんぎpoziomica

水溶液すいようえきroztwór wodny

水滴すいてきkropla wody

水痘すいとうospa wietrzna

水稲すいとうryż mokry (uprawiany w płytkiej wodzie)

水筒すいとうbidon, termos

水素すいそwodór

水腫すいしゅobrzęk

水蒸気すいじょうきpara wodna

水辺みずべ[no] nadbrzeżny

水道すいどうwodociąg

水道管すいどうかんrura wodociągowa

水銀すいぎんrtęć

水際みずぎわbrzeg, skraj brzegu

洪水こうずいpowódź

浄水じょうすい[suru] uzdatniać wodę

浄水場じょうすいじょうoczyszczalnia ścieków

海水かいすいwoda morska

海水浴かいすいよくkąpiel morska

浸水しんすい[suru] być zalanym

淡水たんすいwoda pitna, słodka woda

淡水魚たんすいぎょryba słodkowodna

清水しみずwoda źródlana

清水しみずShimizu (nazwisko)

清水寺きよみずでらświątynia Kiyomizu

清涼飲料水せいりょういんりょうすいzimny napój bezalkoholowy

渇水かっすいniedobór wody, susza; por. 旱魃 かんばつ: susza

湖水こすいjezioro; woda z jeziora

湧き水わきみずźródło

潜水せんすい[suru] zanurzać się, nurkować

潜水夫せんすいふnurek; także: ダイバー

潜水艦せんすいかんłódź podwodna

濁水だくすいmętna woda

蒸留水じょうりゅうすいwoda destylowana

薪水しんすいopał i woda, przygotowywanie posiłku, gotowanie

貯水池ちょすいちrezerwuar

香水こうすいperfumy

【 水筒 】

水筒(すいとう)にはほとんど(みず)(のこ)っていない。
W termosie już prawie nie ma wody.

【 湖水 】

この(みずうみ)湖水(こすい)(きたな)い。
Woda w tym jeziorze jest zanieczyszczona.

【 水際 】

この(みずうみ)水際(みずぎわ)には、たくさんの(くさ)がはえている。
Na skraju brzegu tego jeziora rośnie dużo trawy.

【 水道管 】

水道管(すいどうかん)工事(こうじ)をしているので、今日(きょう)(みず)()ません。
Dzisiaj nie ma wody w kranie, ponieważ odbywają się roboty kanalizacyjne.

【 貯水池 】

洪水(こうずい)なので貯水池(ちょすいち)満水(まんすい)になった。
Z powodu powodzi rezerwuar wody całkowicie wypełnił się.

【 清涼飲料水 】

(わたし)はスプライトやセブンアップなどの清涼飲料水(せいりょういんりょうすい)(きら)いです。
Nie lubię napojów orzeźwiających typu Sprite czy Seven Up.

【 清水 】

(しず)かな(やま)宿(やど)では、岩間(いわま)(なが)れる清水(しみず)(おと)()こえた。
W zaciszu górskiego schroniska słychać wodę źródlaną szemrzącą pomiędzy skałami.

【 水害 】

水害(すいがい)()けた田畑(たはた)では作物(さくもつ)がぜんぶ(たお)れていました。
Plony uległy całkowitemu zniszczeniu na polach dotkniętych powodzią.

【 断水 】

水道(すいどう)(かん)破裂(はれつ)のため全市(ぜんし)にわたって断水(だんすい)した。
Z powodu pęknięcia rury wodociągowej przerwano dostawy wody w całym mieście.

【 水辺 】

この(みずうみ)水辺(すいへん)には、(うつく)しい(はな)()いている。
Na brzegu jeziora kwitną piękne kwiaty.

【 海水浴 】

(なつ)海辺(うみべ)海水浴(かいすいよく)(たの)しむ家族(かぞく)()れで()()っている。
Latem plaża była wypełniona ludźmi, którzy rodzinami przyjeżdżali zażywać kąpieli morskiej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.