Poziom 3: Lekcja 22

12【 貝 】

oszczędzać

on'yomi:チョ

kun'yomi:た(める)たくわ(える)

pinyin: zhǔ, zhù

貯めるためるoszczędzać

貯金ちょきんoszczędności, lokata, [suru] włożyć na lokatę

貯水池ちょすいちrezerwuar

貯蔵ちょぞう[suru] przechowywać

貯えるたくわえるoszczędzać, akumulować, gromadzić

【 貯める 】

出稼(でかせ)ぎに()って五年間(ごねんかん)十万(じゅうまん)ドルを()めました。
Wyjechałem za pracą i przez pięć lat zaoszczędzilem 100 tys. dolarów.

【 貯金 】

銀行(ぎんこう)から貯金(ちょきん)()ろした。
Wyjąłem z banku oszczędności.

【 貯水池 】

洪水(こうずい)なので貯水池(ちょすいち)満水(まんすい)になった。
Z powodu powodzi rezerwuar wody całkowicie wypełnił się.

【 貯蔵 】

この洞窟(どうくつ)にはワインが貯蔵(ちょぞう)してある。
W tej jaskini jest składowane wino.

Materiał z innych znaków

貯蓄ちょちくoszczędności, [suru] oszczędzać, gromadzić

貯蔵ちょぞう[suru] przechowywać

【 貯蓄 】

(かれ)年収(ねんしゅう)の1(わり)をきまって貯蓄(ちょちく)している。
On odkłada jedną dziesiątą rocznych dochodów.

【 貯蔵 】

この施設(しせつ)には使用済(しようず)核燃料(かくねんりょう)貯蔵(ちょぞう)されている。
W tych zakładach jest przechowywane zużyte paliwo jądrowe.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.