Poziom 2: Lekcja 8

por.

on'yomi:セン

kun'yomi:あら(う)

pinyin:

洗うあらうmyć

お手洗いおてあらいtoaleta

洗剤せんざいdetergent, środek czyszczący

洗面所せんめんじょtoaleta

洗練せんれん[sareta] wyrafinowny, elegancki

Materiał z innych znaków

洗剤せんざいdetergent, środek czyszczący

洗浄せんじょうczyścić; przepłukać (np. ranę)

洗濯せんたくpranie; [suru] robić pranie

洗濯機せんたくきpralka

洗濯物せんたくものpranie

洗脳せんのうpranie mózgu

洗顔せんがん[suru] umyć twarz

皿洗いさらあらいmycie naczyń

【 洗濯 】

毎週(まいしゅう)土曜日(どようび)洗濯(せんたく)をします。
Co tydzień w sobotę robię pranie.

【 皿洗い 】

(はは)(わたし)によく皿洗(さらあら)いをさせました。
Matka często kazała mi zmywać naczynia.

【 洗脳 】

(かれ)はあの宗派(しゅうは)加入(かにゅう)してから完全(かんぜん)洗脳(せんのう)されてしまった。
Odkąd przyłączył się do tej sekty, ma kompletnie przeprany mózg.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.