Poziom 2: Lekcja 8

por.

on'yomi:ショウ

kun'yomi:き(える)け(す)

pinyin: xiāo

消えるきえるzgasnąć

消すけすzgasić

消費しょうひ[suru] konsumować

消火しょうか[suru] ugasić pożar

消化しょうか[suru] trawić

消しゴムけしゴムgumka do mazania

消極的しょうきょくてき[na] negatywny; pasywny ⇔ 積極的 せっきょくてき: pozytywny; aktywny

【 消す 】

電気(でんき)()さずに()てしまった。
Zasnęłam nie zgasiwszy światła.

Materiał z innych znaków

帳消しちょうけしanulowanie długu

抹消まっしょう[suru] skreślić

消化剤しょうかざいśrodek na niestrawność

消息しょうそくwiadomość, informacja

消毒しょうどくdezynfekcja

消滅しょうめつ[suru] wyginąć, zniknąć

消火栓しょうかせんhydrant

消耗しょうもう[suru] zużyć, wyczerpać

消防署しょうぼうしょposterunek straży pożarnej

消防車しょうぼうしゃwóz strażacki

煮沸消毒しゃふつしょうどく[suru] sterylizować (narzędzia medyczne)

艶消しつやけし[no] matowy

【 消防車 】

火事(かじ)になったので、すぐ消防車(しょうぼうしゃ)()んでください。
Proszę szybko wezwać straż pożarną - wybuchł pożar!

【 消毒 】

この(さら)消毒(しょうどく)してください。
Proszę zdezynfekować ten talerz.

【 消息 】

彼女(かのじょ)はイギリスに出稼(でかせ)ぎに()った(おっと)から消息(しょうそく)がないことでとても心配(しんぱい)している。
Ona straszeni się martwi, ponieważ nie ma żadnych wieści od męża, który wyjechał za pracą do Anglii.

【 帳消し 】

銀行(ぎんこう)は、津波(つなみ)(いえ)()った(ひと)借金(しゃっきん)一部(いちぶ)帳消(ちょうけ)しにした。
Bank zadecydował o anulowaniu części długów osobom, które straciły dom podczas tsunami.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.