Poziom 1: Lekcja 14

zob. też ; por.

on'yomi:ソク

kun'yomi:はや(い)はや(める)すみ(やか)

pinyin:

速いはやいszybki

速度そくどprędkość

速達そくたつekspresowa przesyłka

速めるはやめるprzyspieszyć

速やかすみやか[na] szybki, natychmiastowy

Materiał z innych znaków

快速かいそく[no] szybki, ekspresowy (np. pociąg ekspresowy - 快速電車)

急速きゅうそく[ni] szybko, gwałtownie

拙速せっそく[ni] szybko i niedbale

敏速びんそく[ni] szybko, niezwłocznie

早速さっそくnatychmiast

超音速ちょうおんそく[no] ponaddźwiękowy

迅速じんそく[na] szybki, prędki

速度そくどprędkość

速達そくたつekspresowa przesyłka

高速こうそくduża prędkość

高速道路こうそくどうろautostrada

【 速達 】

手紙(てがみ)速達(そくたつ)(おく)ってください。
Proszę nadać list przesyłką ekspresową.

【 快速 】

中野(なかの)(えき)から横浜(よこはま)(えき)まで、快速(かいそく)電車(でんしゃ)()きましょう。
Ze stacji Nakano do Jokohamy pojedziemy pociągiem ekspresowym.

【 超音速 】

アメリカが新型(しんがた)超音速(ちょうおんそく)戦闘機(せんとうき)開発(かいはつ)した。
Ameryka stworzyła nowy typ naddźwiękowego samolotu bojowego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.