Poziom 2: Lekcja 14

por.

on'yomi:トウ

kun'yomi:あたまかしら

pinyin: tóu, tou

あたまgłowa

頭金あたまきんzadatek, zaliczka

頭痛ずつうból głowy

頭部とうぶgłowa

かしらgłowa; włosy

Materiał z innych znaków

冒頭ぼうとうwstęp, początek (wykładu, przemówienia)

咽頭いんとうgardło (med.)

喉頭こうとうkrtań

弾頭だんとうgłowica

核弾頭かくだんとうgłowica nuklearna

没頭ぼっとう[suru] dać się pochłonąć, zaabsorbować się

竜頭蛇尾りゅうとうだびwspaniały start i fatalny koniec

陣頭じんとうfront, czoło

頭巾ずきんkaptur

頭痛ずつうból głowy

頭脳ずのうmózg, umysł

頭蓋骨ずがいこつczaszka

【 頭脳 】

この国際(こくさい)会議(かいぎ)には世界(せかい)最高(さいこう)頭脳(ずのう)参加(さんか)した。
W tej międzynarodowej konferencji wzięły udział najtęższe umysły świata.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 14)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.