Poziom 2: Lekcja 4

(określa rzecz); por.

on'yomi:ネツ

kun'yomi:あつ(い)

pinyin:

ねつgorączka

熱いあついgorący

熱心ねっしん[na] gorliwy, pełen entuzjazmu

熱中ねっちゅう[suru] dać się pochłonąć, zaabsorbować się

Materiał z innych znaków

亜熱帯あねったいstrefa zwrotnikowa

微熱びねつlekka gorączka

熱帯ねったいtropik, strefa klimatu tropikalnego

熱帯雨林ねったいうりんlas tropikalny

熱湯ねっとうwrzątek, wrząca woda

熱狂的ねっきょうてき[na] pełen entuzjazmu, pełen żarliwego zapału; podekscytowany

熱血漢ねっけつかんporywczy człowiek

耐熱グラスたいねつグラスszkło żaroodporne

黄熱病おうねつびょうżółta gorączka, żółta febra

【 熱血漢 】

(かれ)(わか)いころから、(あく)をだまって()ていられない熱血漢(ねっけつかん)だった。
On już od czasów młodości był porywczy i nie potrafił obojętnie patrzeć na zło.

【 熱湯 】

熱湯(ねっとう)でやけどをしました。
Sparzyłem się wrzątkiem.

【 黄熱病 】

(かれ)黄熱病(おうねつびょう)にかかって()んでしまった。
On zachorował i zmarł na żółtą febrę.

【 熱帯雨林 】

熱帯雨林(ねったいうりん)破壊(はかい)環境(かんきょう)影響(えいきょう)(およ)ぼす。
Niszczenie lasów tropikalnych wywiera wpływ na środowisko.

【 微熱 】

子供(こども)頭痛(ずつう)微熱(びねつ)があったので、学校(がっこう)(やす)ませてもらった。
Dziecko miało bóle głowy i lekką gorączkę, dlatego pozwolono mu nie iść do szkoły.

【 亜熱帯 】

沖縄(おきなわ)亜熱帯(あねったい)(ぞく)する日本(にほん)唯一(ゆいいつ)(けん)です。
Okinawa jest jedyną prefekturą w Japonii leżącą w strefie zwrotnikowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.