Poziom 5: Lekcja 8

13【 人 亻 】

wyprawić, wydać (przyjęcie)

on'yomi:サイ

kun'yomi:もよお(す)

pinyin: cuī

催すもよおすwyprawić, wydać (przyjęcie)

主催しゅさい[suru] organizować, wystawiać, sponsorować (przyjęcie, imprezę)

主催者しゅさいしゃorganizator imprezy

開催かいさい[suru] zorganizować (imprezę itp.)

催し物もよおしものwydarzenie, impreza

催眠術さいみんじゅつhipnoza

催涙ガスさいるいガスgaz łzawiący

【 主催者 】

パーティーでは、まず主催者(しゅさいしゃ)のあいさつがあり、()いで乾杯(かんぱい)(おこな)われた。
Na przyjęciu najpierw gospodarz powiedział słowo powitalne, a następnie wznieśliśmy toast.

【 催涙ガス 】

警察(けいさつ)暴動(ぼうどう)鎮圧(ちんあつ)のため、催涙(さいるい)ガスや装甲車(そうこうしゃ)使用(しよう)した。
Policja użyła gazu łzawiącego i wozów opancerzonych w celu zdławienia zamieszek.

Materiał z innych znaków

催促さいそく[suru] naciskać, ponaglać

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.