Poziom 3: Lekcja 25

11【 阜阝 】

niebezpieczeństwo

por.

on'yomi:ケン

kun'yomi:けわ(しい)

pinyin: xiǎn

険しいけわしいstromy; ostry

保険ほけんubezpieczenie

険悪けんあく[na] nieprzyjazny, wrogi, źle patrzący

陰険いんけん[na] podstępny

危険きけんniebezpieczeństwo, [na] niebezpieczny

【 険しい 】

今日(きょう)(けわ)しい山道(やまみち)を10キロも(ある)いた。
Dzisiaj wędrowałam 10 km po stromych scieżkach górskich.

【 危険 】

川村(かわむら)危険(きけん)(おとこ)だ。
Kawamura to niebezpieczny facet.

【 保険 】

(わたし)保険(ほけん)(はい)っています。
Jestem ubezpieczona.

【 険悪 】

先生(せんせい)怒鳴(どな)ったので、クラスは一瞬(いっしゅん)にして険悪(けんあく)なムードになった。
Profesor się wydarł i w klasie natychmiast zapadła nieprzyjemna atmosfera.

Materiał z innych znaków

保険ほけんubezpieczenie

冒険ぼうけんprzygoda; ryzyko

冒険的ぼうけんてき[na] lubiący przygodę, żądny przygód

危険きけんniebezpieczeństwo, [na] niebezpieczny

生命保険せいめいほけんubezpiecznie na życie, polisa na życie

【 保険 】

万一(まんいち)にそなえて、保険(ほけん)(はい)っておくと安心(あんしん)です。
Na wszelki wypadek dobrze jest wykupić ubezpieczenie.

【 危険 】

ここは危険(きけん)場所(ばしょ)ですから、(ちか)づかないでください。
Ze względu na niebezpieczeństwo, proszę się nie zbliżać do tego miejsca.

【 生命保険 】

()んだ(とき)家族(かぞく)にお(かね)(のこ)すために生命(せいめい)保険(ほけん)(はい)ることにした。
Przystąpiłem do ubezpieczenia na życie, abym mógł zostawić rodzinie pieniądze na wypadek mojej śmierci.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.