Poziom 3: Lekcja 22

8【 广 】

dno, spód

por.

on'yomi:テイ

kun'yomi:そこ

pinyin: dǐ, de

そこdno, spód

海底かいていdno morskie

根底こんていpodstawa (w znaczeniu abstrakcyjnym)

底値そこねnajniższa cena

【 底 】

バケツの(そこ)には(あな)があいている。
Wiadro ma dziurę w dnie.

【 海底 】

明治(めいじ)29(ねん)海底(かいてい)電線(でんせん)沖縄(おきなわ)本島(ほんとう)鹿児島(かごしま)(あいだ)敷設(ふせつ)された。
W 1896 roku położono kabel podmorski łączący wyspę Okinawa z Kagoshimą.

【 根底 】

個人(こじん)自由(じゆう)民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)根底(こんてい)()している。
Wolnośc jednostki leży u podstaw demokracji.

【 底値 】

(かれ)底値(そこね)(かぶ)()って、天井(てんじょう)()って、たくさんお(かね)をもうけた。
On kupił akcje po najniższej cenie, sprzedał wysoko i zbił majątek.

Materiał z innych znaków

底辺ていへんpodstawa, dno

徹底的てっていてき[ni] całkowicie, gruntownie, wyczerpująco, dokładnie

谷底たにぞこdno wąwozu

【 谷底 】

(かれ)は、(あし)(すべ)られて、谷底(たにぞこ)()ちて()んだ。
On poślizgnął się, spadł na dno wąwozu i zginął.

【 底辺 】

この三角形(さんかくけい)底辺(ていへん)(なが)さは3cm(センチ)だ。
Długość podstawy tego trójkąta wynosi 3 cm.

【 徹底的 】

警察(けいさつ)はその(いえ)徹底的(てっていてき)捜索(そうさく)した。
Policja dokładnie przeszukała cały dom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.