Poziom 1: Lekcja 18

西

6【 西 襾 】

zachód; Hiszpania

on'yomi:セイサイ

kun'yomi:にし

pinyin:

西にしzachód

西洋せいようZachód

関西かんさいKansai

西口にしぐちzachodnia brama, zachodnie wejście

Materiał z innych znaków

大西洋たいせいようAtlantyk

西暦せいれきkalendarz gregoriański

西欧諸国せいおうしょこくkraje Europy Zachodniej; por. 西洋諸国 せいようしょこく : kraje zachodnie

西洋せいようZachód

西海岸にしかいがんzachodnie wybrzeże

関西弁かんさいべんdialekt Kansai

【 西海岸 】

ロサンゼルスはアメリカの西(にし)海岸(かいがん)にある(まち)です。
Miasto Los Angeles znajduje się na zachodnim wybrzeżu USA.

【 西欧諸国 】

最近(さいきん)日本(にほん)では西欧(せいおう)諸国(しょこく)(くるま)人気(にんき)です。
Ostatnio w Japonii są popularne samochody z Europy Zachodniej.

【 関西弁 】

大阪(おおさか)に3年間(ねんかん)()んでいましたが、関西弁(かんさいべん)(まった)くわからない。
Trzy lata mieszkałem w Osace, ale mimo to w ogóle nie rozumiem dialektu Kansai.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.