Poziom 5: Lekcja 7

11【 人 亻 】

przypadkowo

por.

on'yomi:グウ

pinyin: ǒu

偶然ぐうぜん[no] przypadkowy, [to, ni] przypadkowo

偶数ぐうすうliczba parzysta ⇔ 奇数 きすう : liczba nieparzysta

偶発的ぐうはつてき[na] przypadkowy

配偶者はいぐうしゃmałżonek, małżonka (urzęd.)

偶像ぐうぞうidol

配偶子はいぐうしgameta (biol.)

Materiał z innych znaków

偶像崇拝ぐうぞうすうはいbałwochwalstwo

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.