Poziom 2: Lekcja 22

por.

on'yomi:ヒョウ

kun'yomi:おもてあらわ(す)ひょう(する)

pinyin: biǎo

おもてfront, powierzchnia

表すあらわすwyrazić

表現ひょうげんwyrażenie, [suru] wyrazić

発表はっぴょうprzemówienie, prezentacja; [suru] ogłosić, opublikować, podać do publicznej wiadomości

表面ひょうめんpowierzchnia

表するひょうするwyrazić

表情ひょうじょうmina, wyraz twarzy

Materiał z innych znaków

代表だいひょう[suru] reprezentować

成績表せいせきひょうlista wyników

発表はっぴょうprzemówienie, prezentacja; [suru] ogłosić, opublikować, podać do publicznej wiadomości

表彰ひょうしょう[suru] odznaczać

表彰式ひょうしょうしきceremonia odznaczenia

表彰状ひょうしょうじょうdyplom odznaczenia

表札ひょうさつplakietka

表紙ひょうしokładka

表裏のないひょうりのないprosty, ograniczony umysłowo

表裏一体ひょうりいったい[no] nierozołączni, niepodzielni

表面ひょうめんpowierzchnia

【 成績表 】

子供(こども)母親(ははおや)学校(がっこう)からもらってきた成績(せいせき)(ひょう)()せたら、母親(ははおや)がショックで気絶(きぜつ)した。
Kiedy dziecko pokazało mamie świadectwo szkolne, matka na jego widok zemdlała.

【 表札 】

表札(ひょうさつ)をドアに釘付(くぎづ)けした
Przybiłem tabliczkę z imieniem do drzwi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.