Poziom 5: Lekcja 9

8【 手 扌 】

zagospodarować nowe ziemie

por.

on'yomi:タク

kun'yomi:ひら(く)

pinyin: tuò, tà

拓くひらくzagospodarować nowe ziemie

開拓かいたく[suru] zagospodarowywać nowe ziemie

開拓者かいたくしゃosadnik, kolonista, pionier

干拓かんたく[suru] osuszać ziemie

未開拓みかいたく[na] niezagospodarowany

拓本たくほんodbitka

Materiał z innych znaków

拓殖たくしょくotwieranie ziem; kolonizacja; por. 植民 しょくみん. 拓殖 jest używany w odniesieniu do kolonizacji wyspy Hokkaido, uważanej za japońską ziemię.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.