Poziom 1: Lekcja 18

on'yomi:ナイダイ

kun'yomi:うち

pinyin: nèi

うちwewnątrz

内側うちがわstrona wewnętrzna

国内こくない[no] krajowy (lot, wiadomości)

家内かないżona (własna)

内科ないかinterna

Materiał z innych znaków

以内いないw przeciągu; nie więcej niż

内乱ないらんzamieszki, wojna domowa; por. 内戦 ないせん

内偵ないていtajne rozpoznanie, [suru] badać w skrycie

内分泌ないぶんぴwydzielanie wewnętrzne

内分泌ないぶんぴつwydzielanie wewnętrzne

内堀うちぼりwewnętrzna fosa

内容ないようzawartość

内幕うちまくza kulisami

内戦ないせんwojna domowa

内紛ないふんwewnętrzny konflikt

内臓ないぞうwnętrzności

内閣ないかくrząd, gabinet

境内けいだいobręb (świątyni)

室内しつないwewnątrz budynku

宮内庁くないちょうUrząd ds. Domu Cesarskiego

案内あんない[suru] oprowadzać; wskazać drogę

瀬戸内海せとないかいMorze Wewnętrzne

【 内戦 】

1861(ねん)にアメリカの南部(なんぶ)北部(ほくぶ)()こった内戦(ないせん)のことを、南北戦争(なんぼくせんそう)という。
Wojnę domową, która wybuchła w Ameryce w 1861 r. pomiędzy północnymi południowymi stanami, nazywamy Wojną Secesyjną.

【 内乱 】

三ヶ月(さんかげつ)にわたる内乱(ないらん)(おお)くの(ひと)がなくなった。
W trwających trzy miesiące zamieszkach zginęło wielu ludzi.

【 宮内庁 】

宮内庁(くないちょう)は、皇室(こうしつ)関係(かんけい)国家(こっか)事務(じむ)をつかさどっている。
Urząd ds Domu Cesarskiego zajmuje się sprawami państwowymi związanymi z rodziną cesarską.

【 内臓 】

ポーランドの(ぶた)(うし)内臓(ないぞう)(つく)ったスープをフラキという。
Zupa, jaką w Polsce robi się z wnętrzności świni i wołu, to tak zwane flaki.

【 内容 】

この会社(かいしゃ)事業(じぎょう)内容(ないよう)()るために、インターネットで検索(けんさく)した。
Poszukałam w internecie, czym zajmuje się ta firma.

【 内幕 】

この(ほん)はヴァチカン政界(せいかい)内幕(うちまく)(のぞ)いて、カトリック(きょう)歴史(れきし)(かた)ります。
Książka ta zaglądając za kulisy polityki Watykanu opowiada historię kościoła katolickiego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.