Poziom 2: Lekcja 17

11【 言 】

zakładać, organizować

por.

on'yomi:セツ

kun'yomi:もう(ける)

pinyin: shè

設けるもうけるzakładać, organizować, budować

設計せっけい[suru] projektować

設立せつりつ[suru] założyć (organizację)

Materiał z innych znaków

建設けんせつ[suru] budować

敷設ふせつ[suru] kłaść (kanalizację, tory, drogę itd.)

施設しせつwyposażenie

設備せつびsprzęt, wyposażenie

設置せっち[suru] instalować; założyć, zorganizować

【 施設 】

公園(こうえん)にはベンチ、トイレ、(みず)()()などの施設(しせつ)があります。
W parku znajdują się ławki, toalety, dystrybutory wody pitnej i inne wyposażenia.

【 敷設 】

この(むら)鉄道(てつどう)敷設(ふせつ)されてから100(ねん)()ちました。
Już sto lat minęło, odkąd położono w tej wiosce linię kolejową.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.